24. 8. 2020

Rozšíříme a zpřehledníme Jižní spojku

Dnes jsme na Radě odhlasovali velmi důležitý tisk pro pražskou automobilovou dopravu. Vypíšeme veřejnou zakázku na studii, která prověří, jakým způsobem zkapacitnit, rozšířit a udělat více bezpečný nejvíce vytížený úsek Jižní spojky mezi ulicemi Vídeňská a 5. května. Je to potřeba jako sůl. Od studie Adam Scheinherr očekává odpovědi na tyto otázky:

➡️ Jak propojit připojovací a odbočovací pruhy v úseku Vídeňská – 5. května, aby zde Jižní spojka měla 4 jízdní pruhy v obou směrech?

➡️ Jak zjednodušit nájezd a výjezd z Jižní spojky na ulici Michelskou bez složitého objíždění a čekání na semaforech?

➡️ Jak zpřehlednit a udělat více plynulý a bezpečný nájezd a sjezd na Jižní spojku z ulice 5. května směrem Barrandovský most?

➡️ Jak zajistit, aby auta mizela rychleji z křižovatek?

➡️ Jak a kam umístit protihlukové stěny, které sníží hlukovou zátěž z automobilové dopravy?

Desetitisíce řidičů denně těmito místy projíždí a zaslouží si, aby cesta z a na strategickou pražskou komunikaci byla bezpečná, plynulá, přehledná a všichni jsme se na ni pohodlně společně vlezli. Jakmile bude studie hotová, její výsledky schválí Rada a vypíšeme veřejnou zakázku na zhotovitele projektové dokumentace a následně zhotovitele samotné stavby. Bude to chvilku trvat, ale na Jižní spojce se blýská na lepší časy.

Máme své město rádi a záleží nám na místě, kde žijeme.