16. 4. 2020

Podpora podnikatelů v době koronavirové schválena

Dnes proběhlo další zastupitelstvo hl. m. Prahy v době koronavirové. Pavel Vyhnánek, náměstek primátora pro oblast financí a rozpočtu, předložil tisk, na základě kterého hlavní město Praha:

➡️ Odpouští nájem a místní poplatky za užívání veřejného prostranství restauračním předzahrádkám na pozemcích ve vlastnictví hlavního města, a to do konce roku 2020.

➡️ Odpouští nájem a místní poplatky za užívání veřejného prostranství všem podnikatelským subjektům, které se rozhodnou užívat veřejné prostranství před svojí provozovnou pro umístění stánku, stolku či jiného prodejního zařízení, a to až do konce roku 2020. Toto opatření se týká i všech trhů.

➡️ Odpouští poplatek z ubytování všem hotelům na území hl. m. Prahy, a to až do konce roku 2020.

Těmito opatřeními v objemu několika set milionů korun chceme podpořit široké spektrum podnikatelů v našem městě pro dobu, kdy vláda sice zruší nejpřísnější nařízení omezující jejich obchodní činnost, ale poptávka se bude vracet k původním hodnotám velice pomalu.

Na dalších krocích intenzivně pracujeme. Tento tisk i další opatření úzce koordinujeme nejen s koalicí, ale i opozicí. Spolupředkladateli tisku proto byli i zástupci všech zastupitelských klubů (Jan Chabr, Vít Šimral, Tomáš Portlík, Radomír Nepil) a hlasovali pro něj všichni zastupitelé napříč politickým spektrem.

Praha drží spolu!

Máme své město rádi a záleží nám na místě, kde žijeme.