2. 4. 2020

O překážku míň

Náš náměstek pro dopravu Adam Scheinherr pokračuje v odstraňování zbytečných bariér, které město dlouho stavělo lidem do cesty. Tentokrát si posvítil na 170 metrů dlouhý „chodník“ v ulici Na Slupi v úseku mezi Albertovem a Apolinářskou. V nejužších místech totiž neměl ani 35 cm. Lidé se zde skoro nevyhnuli a pro maminku s kočárkem nebo vozíčkáře bylo nereálné se tudy někam dostat. S tím je naštěstí konec. Rozšířili jsme ho na dva metry, odstranili zábradlí a při té příležitosti upravili i přechody včetně nároží pro lepší a bezpečnější orientaci.

Nový široký chodník usnadní život nejen místním, ale i těm, kteří mají namířeno do nemocnice u sv. Alžběty nebo studentům Přírodovědecké fakulty Karlovy Univerzity, kteří mají poblíž kampus. Po rozšíření chodníčku smrti na Legerově a novém přechodu na Florenci jsme veřejný prostor zase o něco víc otevřeli lidem. Máte tip na něco dalšího?

Máme své město rádi a záleží nám na místě, kde žijeme.