11. 3. 2020

COVID-19: Jak pomoci nejzranitelnějším seniorům

Koronavirus testuje nejen zdravotnické kapacity, ale také soudržnost nás Pražanů. Té je nyní potřeba víc než kdy jindy a víc než kam jinam je potřeba ji nasměrovat k lidem v seniorském věku. Jsou nyní nejvíce ohroženou skupinou. Zvláštní zřetel je pak potřeba brát na seniory žijící o samotě, ke kterým se pomoc nemusí dostat.

Život 90 ode dneška napřel všechny své síly do koordinace pomoci právě osamělým seniorům. Využije i vaši dobrovolnickou podporu! K nejstarším Pražanům se díky ní dostanou nákupy potravin nebo léky, ale také může být využita k venčení psů nebo vyřizování nutných pochůzek. Hlaste se přímo u Života 90 nebo například u organizace HESTIA.

Klíčová je také sousedská pomoc seniorům ve vašem okolí. Někteří mohou být nedůvěřiví k cizím lidem, protože za běžných okolností je pravidlem číslo jedna nepouštět k sobě domů nikoho neznámého. Pomoci bezpečně překonat tuto bariéru mohou nejvíce právě dlouhodobé sousedské vztahy. Zajděte za sousedem, o kterém víte, že žije sám, nabídněte mu svou pomoc nebo mu podle situace předejte kontakt na linku Života 90.

Děkujeme, že jste ke svému okolí všímaví!

Právě dlouhodobé posilování vlastní odpovědnosti za fungování společnosti nás bude chránit v krizích, jako je tato.

Máme své město rádi a záleží nám na místě, kde žijeme.