20. 2. 2020

Praha bude mít svůj dětský hospic

I když má devět z deseti lidí přirozené přání zemřít doma, realita je taková, že dvě třetiny Pražanů končí své pestré životní příběhy ve sterilním prostředí nemocnic. To chce naše radní pro sociální politiku a zdravotnictví Milena Johnová co nejdříve napravit, a proto společně s českými špičkami v oboru připravila novou městskou koncepci paliativní péče. Jedná se o detailní plán, jak v příštích pěti letech podobu umírání v Praze změnit, aby bylo důstojnější, bez bolesti a odpovídalo poznatkům současné medicíny.

Všichni Pražané získají do budoucna jistotu, že se k nim nebo jejich blízkým dostane v případě potřeby specializovaná paliativní péče do 48 hodin, a na území hlavního města také vznikne dosud chybějící moderní lůžkový hospic pro dětské pacienty.

Je pro nás velkou ctí, že nám v Praze s řešením roky opomíjeného problému pomohli skuteční experti na slovo vzatí — ředitel Centra paliativní péče a psycholog Martin Loučka a primářka Irena Závadová z Domácího hospice Cesta domů.

Máme své město rádi a záleží nám na místě, kde žijeme.