19. 2. 2020

Městský okruh ve fázi průzkumu

3. února jsme na Radě v čele s naším náměstkem pro dopravu Adamem Scheinherrem odsouhlasili výběr zhotovitele geotechnického průzkumu pro poslední chybějící část Městského okruhu. Bude to úplně jiný průzkum než ten geologický, co momentálně běží díky metru D. Vybraná společnost provede celkem 81 vrtů v trase chybějící části Městského okruhu. Budou hluboké 100 až 150 metrů a naváží na dendrologický a biologický průzkum. Následujících deset měsíců prozradí zásadní poznatky o vlastnostech hornin v oblasti, podzemích vodách nebo zemině. Některé z poznatků budou dále podrobovány i laboratorním zkouškám. Je nutné přesně vědět, co nás v zemi čeká. Tomu pak projektanti přizpůsobí svou práci na dokumentaci pro územní rozhodnutí.

Posuny s Městským okruhem jsou obrovské, byť se to nemusí zdát. Konečně existují smysluplné konkrétní plány, ty doposud chyběly. Nyní má Praha nové aktualizované řešení, které maximálně rozvinulo všechny požadavky na moderní řešení nejen trasy Městského okruhu, ale i dotvoření souvisejícího území zpracované do nové urbanisticko-dopravní studie. Průzkum začne v březnu a je skvělé, že se krásné vizualizace ze studie pomalu ale jistě začnou stávat skutečností.

Máme své město rádi a záleží nám na místě, kde žijeme.