24. 10. 2019

Na UNESCO nám záleží

Poslední zpráva UNESCO je sice k Praze v mnohém kritická, ale pro naši koalici není její obsah špatnou vizitkou. Zpráva konstatuje, že na rozdíl od minulého vedení bereme ochranu městských památek vážně a k péči o kulturní dědictví se hlásíme. O tom jsme zástupce UNESCO a mezinárodní organizace ICOMOS mimo jiné ujistili i při jejich březnové návštěvě Prahy. O zápisu na seznam ohrožených památek či vyškrtávání se zpráva UNESCO vůbec nezmiňuje.

Záležitosti, kvůli nimž UNESCO vyjadřuje obavy, nejsou v celosvětovém kontextu nijak neobvyklé. Týkají se složitého hledání rovnováhy mezi stavebním rozvojem, který je nutný třeba k zajištění bydlení pro rostoucí počet obyvatel, a ochranou kulturního dědictví. Jde o otázku, kterou řeší členská města UNESCO po celém světě – a proto také vznikla Vídeňská deklarace, k níž se Praha hned letos v únoru připojila. Deklarace vznikla symbolicky ve Vídni. Rakouská metropole je na seznamu ohrožených památek už několik let.

Zlepšení napjatých vztahů Prahy s UNESCO, které jsme zdědili po minulé politické reprezentaci, bylo naší prioritou hned od našeho příchodu na radnici. Stejně tak se snažíme rozbít přesvědčení, že ochrana památek je brzdou rozvoje. Naše radní pro kulturu a památkovou péči Hanka Třeštíková a náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček intenzivně spolupracují na řešení všech doporučení, které UNESCO k Praze směrovalo. Leccos je od března, kdy Prahu UNESCO navštívilo, už vyřešeno. Není důvod k obavám.

Máme své město rádi a záleží nám na místě, kde žijeme.