22. 10. 2019

Dopis premiérovi: V Letňanech chceme byty

Na pozemcích v Letňanech chceme výstavbu dostupných městských bytů, ne akvárií pro úředníky. Jan Čižinský a náš předseda Výboru pro bydlení Pavel Zelenka v dopise vysvětlují premiérovi Andreji Babišovi, proč jeho nápad není dobrý ani na papíře a co místo něj navrhujeme my za PRAHA SOBĚ. Přečtěte si text v plném znění:

Vážený pan
Andrej Babiš
předseda vlády České republiky

Praha 10. října 2019

Vážený pane premiére,

dovolte nám, abychom reagovali na Váš dopis č. j. 29882/2019-UVCR ze dne 19. září 2019 týkající se využití městských pozemků v Letňanech pro účely výstavby úředního komplexu.

Mohli bychom s Vámi polemizovat, jak špatně je celý Vámi prosazovaný projekt zdůvodněn, jak imaginární jsou slibované úspory a jak iluzorní je představa, že v centru města budou po opuštění vládních budov samé galerie a muzea, jejichž provoz by stát nezaplatil ani z oněch proklamovaných úspor na nájmech. Nebo jaké sociální inženýrství by znamenalo odvést z centra desetitisíce českých zaměstnanců a jejich návštěvníků, zlikvidovat tím spoustu podnikatelů, kteří z tohoto ruchu dnes žijí, a nechat střed Prahy ještě více turistům namísto Pražanům. Mohli bychom mluvit o tom, že podobnému drastickému zásahu do života města musejí předcházet expertní studie a veřejná diskuse s jeho obyvateli, a ne intuice marketingových poradců. Ale to není podstata problému – ta spočívá v tom, že jako premiér neděláte to, co byste dělat měl. Od premiéra země očekáváme, že bude řešit problémy týkající se života občanů, nikoliv podružné organizační záležitosti, jejichž přínos je pro obyvatele zcela diskutabilní a v praxi spíše negativní.

Jedním z největších problémů, které občané Prahy řeší, je nedostupnost bydlení a stoupající náklady na jeho udržení. Území v Letňanech je jedna z mála pozemkových rezerv, které má město k dispozici a kde lze u stanice metra vystavět novou plnohodnotnou městskou čtvrť s byty pro běžné obyvatele, kteří, ač jsou ve svých zaměstnáních úspěšní, si nemohou vlastní bydlení dovolit.

Díky tomu, že pozemky jsou ve vlastnictví města, lze zajistit, že takto vzniklé byty nebudou předmětem spekulací a jejich ceny se udrží v realistickém poměru ke mzdě běžných Pražanů.

Hlavním příspěvkem vlády ke zlepšení dostupnosti bydlení má být výstavba dopravní infrastruktury. Česká republika je geograficky malá země a Praha leží v jejím centru. Lze si snadno představit, jak by dobudování dálniční sítě a vybudování skutečně vysokorychlostních železničních spojení mezi Prahou a krajskými metropolemi zvýšilo mobilitu pracovní síly a současně by umožnilo část ekonomické výkonnosti hlavního města distribuovat do regionů.

Bohužel za dobu šesti let, kdy Vaše hnutí nese zodpovědnost za rozvoj a modernizaci dopravní infrastruktury na vládní úrovni, nedošlo k žádnému prokazatelnému zlepšení a i samotná příprava projektů stále jen nabírá zpoždění. Vždyť i rozvoj pozemků v Letňanech je navázán na dokončení Pražského okruhu, konkrétně na úsek 520, bez nějž nelze území dopravně obsloužit, aniž by došlo ke kolapsu v okolních částech města.

Dovolte nám tedy vyjádřit údiv nad tím, kolik úsilí věnujete prosazení výstavby překonaného konceptu monofunkčního administrativního ghetta, projektu tak odtrženého od reality životů Pražanů i obyvatel celé země, a jak málo se angažujete v řešení klíčového úkolu současnosti – tedy zlepšení podmínek pro bydlení. A nejen to – Vámi navrhovaný projekt má dostupnost bydlení pro Pražany na pozemcích města ještě přímo zhoršit.

Otázku Letňan nechápeme jako obchodní jednání „co za to“. Je to věc principu, věc skutečných potřeb obyvatel Prahy, kterým by Váš projekt administrativního ghetta na jedné straně ukradl srdce jejich města a na druhé straně zabral jedno z posledních míst, kde časem mohou najít bydlení za rozumnou cenu. Jako zastupitelé hlavního města a Pražanů proto nemůžeme za žádných okolností souhlasit s výměnou zájmu města a jeho obyvatel za vylidněné centrum s hypotetickými galeriemi a muzei umístěnými v historických budovách, z nichž některé byly nedávno pro potřeby ministerstev nákladně upraveny. Převod pozemků v Letňanech nepodpoříme.

Zároveň Vás žádáme, abyste si přestal brát Pražany jako rukojmí a začal společně se svou vládou plnit povinnosti, které vůči městu máte – tedy dobudoval odpovídající infrastrukturu bez požadavku výkupného ve formě majetku Pražanů.
Prosíme, považujte tento dopis za stanovisko zastupitelského klubu Praha sobě Zastupitelstva hl. m. Prahy.

S pozdravem

Pavel Zelenka
zastupitel hl. m. Prahy zvolený za Praha sobě
předseda výboru pro bydlení ZHMP

Jan Čižinský
zastupitel hl. m. Prahy zvolený za Praha sobě
předseda klubu zastupitelů Praha sobě

Máme své město rádi a záleží nám na místě, kde žijeme.