7. 10. 2019

Rok od voleb. 100 splněných slibů

Milí sousedé, milí Pražané,
tento týden uplynul přesně rok od chvíle, kdy nás voliči pověřili vedením našeho města. Získali jsme tehdy 16,57 % hlasů, půlprocento za druhými Piráty, a z toho plynoucích 13 mandátů v zastupitelstvu. Skutečná změna pražské politiky začala.

Skončili jsme zaběhlé lobbistické pořádky a kamaráčofty stejně, jako se nám to povedlo předtím na radnici Prahy 7.

Naše občanská kandidátka přivedla na důležitá politická místa kompetentní lidi, kterým nejde o vlastní kapsu nebo partikulární zájmy, ale o dobré fungování města a kvalitní život co největšího počtu jeho obyvatel.

Našemu předvolebnímu programu odpovídala také volba portfolií, které jsme získali v Radě hl. m. Prahy na starost. Aby město hospodařilo efektivně, bez různých tunelů a nevýhodných smluv a zároveň transparentně ve vztahu ke všem daňovým poplatníkům, na to dohlíží náš odborník na finance Pavel Vyhnánek. Náměstek Adam Scheinherr má na starosti dopravu, což obnáší hlavně rozjezd důležitých dopravních staveb, na které Praha čeká už desetiletí — metro D, dostavbu vnitřního a vnějšího okruhu, ale taky rychlodráhu na letiště. Na všem z toho se každý den intenzivně a energicky pracuje, i když je jasné, že hmatatelné výsledky nebudou vidět hned zítra. Sociální věci a s nimi nemocnice v majetku hlavního města má na starost radní Milena Johnová, která z Nemocnice Na Františku buduje základ nové metropolitní zdravotnické sítě a přidává desítky tisíc hodin domácí péče o lidi, kteří by za minulé garnitury skončili v ústavech. A aby kvalitní městská kultura nebyla jen věcí pro mladé a úspěšné, ale pro všechny, kdo o ni mají opravdový zájem, a zároveň Prahu nezadusil turismus, to je cílem naší radní Hanky Třeštíkové. Velký kus práce je i za našimi předsedy výborů Marianou Čapkovou (školství), Pavlem Zelenkou (bydlení), Petrem Zemanem (územní rozvoj) a všemi ostatními zastupiteli a celým týmem asistentů a asistentek.

Město pro lidi, ne pro různé politické podnikatele a bafuňáře, to byla vždy hlavní motivace našeho politického působení. Po roce na magistrátu máme ještě větší zápal pro věc než kdy předtím a těšíme se na další tři roky práce pro Prahu, jakou ji chceme mít.

Děkujeme všem, kteří nám v tom držíte palce.

Dovolte mi na závěr shrnout 100 věcí, které se nám za rok podařily a ze kterých máme upřímnou radost.

 1. Přidali jsme 25 tisíc hodin osobní asistence pro ty, kteří potřebují podporu
 2. Zřídili jsme funkci architektky pražského metra
 3. Zakázali jsme pandy a další laciné atrakce, které hyzdí centrum a kazí pověst buskerům
 4. Zahájili jsme výstavbu metra D
 5. Otevřeli jsme nový volnočasový areál v dolní části Výstaviště
 6. Získali jsme stavební povolení na rekonstrukci a dostavbu Průmyslového paláce
 7. Připravili jsme stavbu Trojské lávky
 8. Dokončili jsme diagnostiku Hlávkova mostu a mostu Legií
 9. Zahájili jsme pravidelná setkávání kulturních aktérů
 10. Přidali jsme peníze na investice
 11. Spustili jsme aplikaci CityVizor pro kontrolu městských financí Pražany
 12. Zvýšili jsme platy pražským učitelům a dalším zaměstnancům škol
 13. Zahájili jsme audity v zařízeních sociálních služeb, u kterých bylo podezření na zneužívání peněz
 14. Poslali jsme městským částem miliardu korun na opravu škol, školek, jídelen a hřišť
 15. Zřídili jsme v TSK funkci správkyně městské zeleně
 16. Připravili jsme zákaz používání Roundupu na úklid pražských ulic
 17. Nainstalovali jsme v metru první čtyři nájezdové rampy pro vozíčkáře
 18. Spustili jsme signál v dalších stanicích metru
 19. Připravili jsme převod Nemocnice Na Františku
 20. Odstranili jsme stovky kusů nelegální reklamy
 21. Na Mariánském náměstí jsme místo aut zajistili posezení a květináče
 22. Zakázali jsme pivní vozítka
 23. Připravili jsme oslavy 17. listopadu
 24. Připravili jsme možnost záchrany ateliéru Hany Wichterlové
 25. Navrhli jsme novou podobu Městského okruhu šetrnějšího k lidem i přírodě
 26. Otevřeli jsme na magistrátu s koaličními partnery sociální bistro
 27. Zkontrolovali jsme desítky falešných veteránských vozů
 28. Vyměnili jsme ředitele v zařízení Svojšice, kde žili lidé s postižením v hrozných podmínkách
 29. Připravili jsme velký průzkum mezi nočními návštěvníky Prahy
 30. Připravili jsme grantový program na opravu památek
 31. Podíleli jsme se na přípravě proměny pražských brownfieldů Bubny-Zátory v novou čtvrť s bydlením
 32. Místo stanovišť taxikářů jsme připravili nová rezidentní místa
 33. Zadali jsme projekt nové tramvajové linky z Malovanky na Strahov
 34. Vybojovali jsme od státu peníze na sociální služby, které se měly škrtnout
 35. Zapojili jsme se do čtení jmen obětí holocaustu
 36. Výročí vstupu do NATO jsme připomněli vlaječkami na tramvajích a hlášením v metru
 37. Spustili jsme setkání pro žadatele o granty
 38. Zajistili jsme možnost nákupu jízdenky ve všech tramvajích díky bezkontaktním terminálům
 39. Zakázali jsme používání jednorázových plastů na kulturních akcích podpořených Prahou
 40. Podpořili jsme založení institutu městského developera
 41. Rozhýbali jsme stavbu Dvoreckého mostu a lávky Holešovice-Karlín
 42. Prosadili jsme, že všechny zahraniční cesty a jejich rozpočty se budou schvalovat na radě a nebudou létání business class a letištní salonky
 43. Zredukovali jsme auta s řidičem pro radní
 44. Spustili jsme výtvarné soutěže na nové stanice metra D
 45. Získali jsme stavební povolení pro Památník ticha v Bubnech
 46. Opravili jsme v rekordním čase tramvajovou trať na Vinohradské
 47. Spustili jsme dlouho odkládanou opravu Nádražní ulice
 48. Zahájili jsme restart zdevastované Holešovické tržnice
 49. Začali jsme s kontrolami aut s vymontovanými filtry
 50. Připravili jsme návrat tramvají na Václavské náměstí
 51. Ušetřili jsme 90 milionů korun na provozu magistrátu
 52. Začali jsme budovat metropolitní zdravotnickou síť
 53. Zvýšili jsme dostupnosti péče v přirozeném domácím prostředí
 54. Zpracovali jsme analýzu paliativní péče v Praze
 55. Uvedli jsme do funkce nočního starostu
 56. Přivítali jsme Madeleine Albright v Praze
 57. Připravili jsme pietní akt u příležitosti 75 let od největší masové vraždy československého obyvatelstva v Osvětimi
 58. Ocenili jsme dárce krve
 59. Uspořádali jsme u Borůvkova sanatoria vzpomínku na Jana Palacha
 60. Zahájili jsme transformaci pečovatelské služby
 61. Začali jsme s rozšířením Hostivařského hřbitov
 62. Schválili jsme dlouho odkládaný Plán udržitelné mobility
 63. Podpořili jsme nové cyklotrasy
 64. Dokončili jsme rekordně krátkou diagnostiku lanového mostu na Jižní spojce
 65. Spustili jsme web Opravujeme.to
 66. Otevřeli jsme bránu ze Stromovky na Výstaviště
 67. Dosáhli jsme stažení žaloby na územní rozhodnutí na stanici Pankrác
 68. Připravili jsme iniciální dohodu u stanice metra D Nádraží Krč
 69. Dosáhli jsme dohody s Českou poštou o bezúplatné směně pozemků na metru D
 70. Připravili jsme dočasné umístění Slovanské epopeje do Moravského Krumlova
 71. Zadali jsme studii možnosti přepravy vodními tramvajemi
 72. Zahájili jsme rekonstrukci pavilonu chirurgie v Nemocnici Na Bulovce
 73. Zadali jsme IPR zpracovat návrh revitalizace areálu Nemocnice Na Bulovce
 74. Dohodli jsme se s ministerstvem dopravy na výkupu pásů pro Pražský okruh
 75. Pracujeme na budoucnosti Kampusu Hybernská
 76. Navrhli jsme odvolání Marty Semelové ze školských rad
 77. Začali jsme s navyšováním kapacit škol a školek
 78. Otevřeli jsme 212 míst na P+R Opatov
 79. Připravili jsme vznik trolejové trati na letiště
 80. Sestavili jsme pracovní tým se zapojením expertů na řešení bezdomovectví
 81. Založili jsme Kolegium pražských radních pro sociální politiku a zdravotnictví
 82. Zrekonstruovali jsme Vídeňskou ulici
 83. Opravili jsme lávku na Železničním mostě
 84. Připravili jsme pilotní projekt humanitárních bytů s komplexní podporou pro starší a nemocné Pražany bez domova
 85. Přijali jsme Akční plán pro realizaci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS
 86. Nechali jsme zpracovat profesora Eugena Brühwilera oponentní posudek na rekonstrukci Libeňského mostu
 87. Zajistili jsme spolufinancování lávky přes D1 pro pěší a cyklisty spojující Starý Chodov a stanici metra Chodov
 88. Začali jsme testovat hybridní autobusy pro MHD
 89. Proměnili jsme vestibul metra Vltavská
 90. Připravili jsme čtvrté nástupiště v Praze-Vršovicích
 91. Otevřeli jsme nové odstavné kolejiště pro tramvaje
 92. Připravili jsme prověřovací studii mýtného systému
 93. Připravili jsme transformaci sociálních služeb
 94. Uspořádali jsme divadelní stoly
 95. Zadali jsme mapování individuální situace všech dětí v ústavní péči s cílem nabídky řešení v rodinném prostředí
 96. Zajistili jsme finance na zpracování projektové dokumentace tří nových železničních zastávek ze Smíchova přes Vršovice do Běchovic
 97. Otestovali jsme nový navigační systém výstupů z metra
 98. Podpořili jsme aktivně vznik muzea nesvobody
 99. Rozkryli jsme závažné úniky financí v domově Svojšice
 100. Připravili jsme teze rozvoje bydlení v Praze pro nadcházející desetiletí
Takový byl náš rok ve 100 bodech.

Není to ale zdaleka kompletní výčet, a budeme proto rádi, pokud nám napíšete, k jakému tématu by vás zajímalo více. Vaše zpětná vazba je pro nás velmi důležitá.
Srdečně a vděčně
za celý tým PRAHA SOBĚ

Jan Čižinský

Máme své město rádi a záleží nám na místě, kde žijeme.